Tillbaka till formulärslistan

Studieintyg

1

Personuppgifter

Fyll i för- och efternamn
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 500 tecken
Ange ett giltigt personnummer
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Ange giltig e-postadress.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 500 tecken
Upprepa samma e-postadress
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 500 tecken
?
Det är viktigt att vi kommer i kontakt med dig snabbt. Vi kommer endast att använda ditt nummer för vår egen räkning.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 500 tecken
2

Mina studier

?

I följande fall räknas det som att du har avslutat dina studier:

  • Du är helt klar med dina studier och har inte för avsikt att påbörja några nya studier. "Helt klar" innebär att du har genomfört alla obligatoriska moment och inte har något kvar som kräver ytterligare studieinsats. Har du en mindre resttentamen kvar eller om du väntar på godkännande av uppgifter som du har lämnat in ska du redovisa detta för oss. Skulle det gälla en uppsats ska du skicka in intyg från din handledare. Intyget ska innehålla datum när uppsatsen lämnades in och det inte återstår några studieinsatser för dig.
  • Du har sagt upp din studieplats (hoppat av) och har inte ansökt om någon ny eller fortsatt utbildning. Du har heller ingen studieplats reserverad för dig och du har ingen planerad tidpunkt för inläsning eller redovisning.
Välj ett alternativ.
Utbildningens namn
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 500 tecken
Datum när du avslutade/avbröt utbildningen
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 500 tecken
?
Ange i tid hur mycket som återstår av dina studier.
Ange antal restpoäng och vad som återstår av dina studier
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 1500 tecken
Tänker du ta dessa poäng och i så fall när?
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 1500 tecken
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 500 tecken
3

Nya studier

?

Det är de studieplaner du har idag som vi är intresserade av. Om du intygar att du inte tänker studera mer, men ångrar dig om exempelvis ett år så påverkar det inte den ersättning du fått. Har du däremot ansökt om en studieplats eller om du redan nu har ett datum för när du avser återuppta dina studier eller påbörja nya studier ska du redovisa detta.

Har du ansökt om en studieplats men ångrar dig när du läser detta, ska du själv redovisa till oss att du ansökt om studieplats men att du inte tänker påbörja dina studier. Om du hunnit registrera dig på utbildningen, vill vi även ha ett intyg från studieanordnaren som visar att du har avregistrerat dig.

Ange ett alternativ
Ange vad det är för studier och eventuellt datum för studiestart
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 1500 tecken
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 500 tecken
4

Jag har studerat följande terminer/läsår

?

Redovisa vilka terminer du har studerat. Datum för det sista läsåret är viktiga, men om du inte kommer ihåg exakta datum för tidigare år räcker det med ungefärliga termins- eller läsårstider.

Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 500 tecken
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 500 tecken
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 500 tecken
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 500 tecken
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 500 tecken
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 500 tecken
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 500 tecken
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 500 tecken
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 500 tecken
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 500 tecken
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 500 tecken
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 500 tecken
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 500 tecken
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 500 tecken
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 500 tecken
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 500 tecken
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 500 tecken
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 500 tecken
5

Arbete och studier

?

Om du har arbetat mer än 60 timmar i månaden kan vi räkna med ditt arbete när du söker ersättning. Både arbete under terminstid och lov räknas.

Välj ett alternativ.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
6

Övriga kommentarer

Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 1500 tecken
7

Bilagor

?

Till det här formuläret ska du bifoga ett registreringsintyg som styrker följande:

  • Terminstider
  • I vilken omfattning du har varit registrerad termin för termin.

Registreringsintyg beställer du hos ditt universitet/eller högskola via din studentportal. Har du läst hos annan studieanordnare behöver du kontakta skolan direkt för intyg. Ladda upp intyget här

Ingen fil vald

(Ta bort)
Det gick inte att ladda upp din bilaga. Vi tar emot .JPG, .JPEG, .PNG, .GIF, .DOC, .DOCX. max 2 MB. Har du något annat format eller storlek går det bra att e-posta bilagan till info@aea.se.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.

Ingen fil vald

(Ta bort)
Det gick inte att ladda upp din bilaga. Vi tar emot .JPG, .JPEG, .PNG, .GIF, .DOC, .DOCX. max 2 MB. Har du något annat format eller storlek går det bra att e-posta bilagan till info@aea.se.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.

Ingen fil vald

(Ta bort)
Det gick inte att ladda upp din bilaga. Vi tar emot .JPG, .JPEG, .PNG, .GIF, .DOC, .DOCX. max 2 MB. Har du något annat format eller storlek går det bra att e-posta bilagan till info@aea.se.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.

Ingen fil vald

(Ta bort)
Det gick inte att ladda upp din bilaga. Vi tar emot .JPG, .JPEG, .PNG, .GIF, .DOC, .DOCX. max 2 MB. Har du något annat format eller storlek går det bra att e-posta bilagan till info@aea.se.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.

Ingen fil vald

(Ta bort)
Det gick inte att ladda upp din bilaga. Vi tar emot .JPG, .JPEG, .PNG, .GIF, .DOC, .DOCX. max 2 MB. Har du något annat format eller storlek går det bra att e-posta bilagan till info@aea.se.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.

Ingen fil vald

(Ta bort)
Det gick inte att ladda upp din bilaga. Vi tar emot .JPG, .JPEG, .PNG, .GIF, .DOC, .DOCX. max 2 MB. Har du något annat format eller storlek går det bra att e-posta bilagan till info@aea.se.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.

Ingen fil vald

(Ta bort)
Det gick inte att ladda upp din bilaga. Vi tar emot .JPG, .JPEG, .PNG, .GIF, .DOC, .DOCX. max 2 MB. Har du något annat format eller storlek går det bra att e-posta bilagan till info@aea.se.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.

Ingen fil vald

(Ta bort)
Det gick inte att ladda upp din bilaga. Vi tar emot .JPG, .JPEG, .PNG, .GIF, .DOC, .DOCX. max 2 MB. Har du något annat format eller storlek går det bra att e-posta bilagan till info@aea.se.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.

Ingen fil vald

(Ta bort)
Det gick inte att ladda upp din bilaga. Vi tar emot .JPG, .JPEG, .PNG, .GIF, .DOC, .DOCX. max 2 MB. Har du något annat format eller storlek går det bra att e-posta bilagan till info@aea.se.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.

Ingen fil vald

(Ta bort)
Det gick inte att ladda upp din bilaga. Vi tar emot .JPG, .JPEG, .PNG, .GIF, .DOC, .DOCX. max 2 MB. Har du något annat format eller storlek går det bra att e-posta bilagan till info@aea.se.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
8

Försäkran

?

Det är du själv som lämnar uppgifterna om din studiesituation. Det är viktigt att du är noggrann med detaljerna eftersom det är dina uppgifter som ligger till grund för vårt beslut. Skulle du lämna oriktiga uppgifter eller missa att lämna en väsentlig uppgift kan det få till följd att du får ersättning på felaktiga grunder. Det kan leda till att du blir återbetalningsskyldig. Kom också ihåg att meddela oss om någon uppgift som du lämnat i din ansökan förändras.

Du måste intyga dina uppgifter för att kunna skicka dem.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Det verkar som att du har missat att fylla i någon uppgift. Vänligen titta igenom formuläret igen.
> Fråga oss!