Tillbaka till formulärslistan

Questions about why you resigned / Frågor om varför du sagt upp dig

1

Personal data/Personuppgifter

Enter first and last name
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 500 tecken
Enter a valid personal number / Ange ett giltigt personnummer.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Enter e-mail address / Ange en giltig e-postadress.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 500 tecken
Repeat e-mail address / Upprepa din e-postadress
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 500 tecken
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 500 tecken
2

Employer / Arbetsgivare

Employers name / Arbetsgivarens namn
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 500 tecken
Date when employment ended / Datum när anställningen upphörde
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 500 tecken
3

Severance pay / Avgångsvederlag

?

If you have received a severance payment, submit a copy of the agreement or negotiation protocol. 

Om du har fått ett avgångsvederlag ska du skicka in en kopia på överenskommelsen eller förhandlingsprotokoll. 

 

Choose an option / Välj ett alternativ.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
4

Reason for resigning / Orsak till att du sagt upp dig

?

Choose the option that suits you best. Call us if you have any questions.

Välj det alternativ som passar dig bäst. Ring oss om du har frågor.

Choose an option / Ange ett alternativ.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Describe your health issues and how they led you to resign
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 1500 tecken
Choose an option / Välj ett alternativ.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
State why you did not investigate the possibility of repositioning / Ange varför du inte undersökt möjligheten till omplacering
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 1500 tecken
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Describe your situation / Beskriv din situation
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 1500 tecken
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Choose an option / Välj ett alternativ
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
State why you have not investigated the possibility of repositioning / Ange varför du inte har undersökt möjligheten till omplacering
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 1500 tecken
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Report the commuting opportunities/Redovisa pendlingsmöjligheterna
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 1500 tecken
Fyll i var du bor, var flytten gått osv.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 1500 tecken
Describe the reasons why you resigned / Beskriv skälen till att du sa upp dig
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 1500 tecken
5

Attachments / Bilagor

?

You can upload .word, .pdf, .jpeg, .gif max 2 MB. Up to 6 documents can be uploaded at a time.

Du kan ladda upp .word, .pdf, .jpeg, .gif max 2 MB. Det går att ladda upp maximalt 6 dokument åt gången.

Ingen fil vald

(Ta bort)
Det gick inte att ladda upp din bilaga. Vi tar emot .JPG, .JPEG, .PNG, .GIF, .DOC, .DOCX. max 2 MB. Har du något annat format eller storlek går det bra att e-posta bilagan till info@aea.se.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.

Ingen fil vald

(Ta bort)
Det gick inte att ladda upp din bilaga. Vi tar emot .JPG, .JPEG, .PNG, .GIF, .DOC, .DOCX. max 2 MB. Har du något annat format eller storlek går det bra att e-posta bilagan till info@aea.se.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.

Ingen fil vald

(Ta bort)
Det gick inte att ladda upp din bilaga. Vi tar emot .JPG, .JPEG, .PNG, .GIF, .DOC, .DOCX. max 2 MB. Har du något annat format eller storlek går det bra att e-posta bilagan till info@aea.se.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.

Ingen fil vald

(Ta bort)
Det gick inte att ladda upp din bilaga. Vi tar emot .JPG, .JPEG, .PNG, .GIF, .DOC, .DOCX. max 2 MB. Har du något annat format eller storlek går det bra att e-posta bilagan till info@aea.se.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.

Ingen fil vald

(Ta bort)
Det gick inte att ladda upp din bilaga. Vi tar emot .JPG, .JPEG, .PNG, .GIF, .DOC, .DOCX. max 2 MB. Har du något annat format eller storlek går det bra att e-posta bilagan till info@aea.se.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.

Ingen fil vald

(Ta bort)
Det gick inte att ladda upp din bilaga. Vi tar emot .JPG, .JPEG, .PNG, .GIF, .DOC, .DOCX. max 2 MB. Har du något annat format eller storlek går det bra att e-posta bilagan till info@aea.se.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.

Ingen fil vald

(Ta bort)
Det gick inte att ladda upp din bilaga. Vi tar emot .JPG, .JPEG, .PNG, .GIF, .DOC, .DOCX. max 2 MB. Har du något annat format eller storlek går det bra att e-posta bilagan till info@aea.se.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.

Ingen fil vald

(Ta bort)
Det gick inte att ladda upp din bilaga. Vi tar emot .JPG, .JPEG, .PNG, .GIF, .DOC, .DOCX. max 2 MB. Har du något annat format eller storlek går det bra att e-posta bilagan till info@aea.se.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.

Ingen fil vald

(Ta bort)
Det gick inte att ladda upp din bilaga. Vi tar emot .JPG, .JPEG, .PNG, .GIF, .DOC, .DOCX. max 2 MB. Har du något annat format eller storlek går det bra att e-posta bilagan till info@aea.se.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.

Ingen fil vald

(Ta bort)
Det gick inte att ladda upp din bilaga. Vi tar emot .JPG, .JPEG, .PNG, .GIF, .DOC, .DOCX. max 2 MB. Har du något annat format eller storlek går det bra att e-posta bilagan till info@aea.se.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
6

Attest / Försäkran

Attest that your information is accurate and complete. / Försäkra att dina uppgifter är riktiga och fullständiga.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Det verkar som att du har missat att fylla i någon uppgift. Vänligen titta igenom formuläret igen.
Fråga oss!