Tillbaka till formulärslistan

Frågor för jordbruk, skogsbruk och fastigheter

1

Personuppgifter

För-och efternamn
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 500 tecken
Ange giltigt personnummer.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Ange giltig e-postadress.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 500 tecken
Ange samma e-postadress.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 500 tecken
2

Uppgifter om ditt jord- eller skogsbruk

Välj ett alternativ.
Fastighetsbeteckning
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 500 tecken
Välj ett alternativ.
Välj ett alternativ.
Ange hur många timmar per år
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 500 tecken
Välj ett alternativ.
Ange hur stor del av nettointäkten som avser arrende:
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 500 tecken
Välj ett alternativ.
Ange vad för slags boskap och antal
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 500 tecken
Välj ett alternativ.
Ange hur stor del av nettointäkten som avser försäljning av skog på rot
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 500 tecken
Välj ett alternativ.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 500 tecken
3

Övriga kommentarer

Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 1500 tecken
4

Försäkran

Du måste försäkra att dina uppgifter är riktiga och fullständiga.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Det verkar som att du har missat att fylla i någon uppgift. Vänligen titta igenom formuläret igen.
Fråga oss!