Tillbaka till formulärslistan

Frågor för företagare

1

Personuppgifter

Fältet får inte vara tomt.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 500 tecken
Ange ett giltigt personnummer.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Ange giltig e-postadress.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 500 tecken
Upprepa samma e-postadress.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 500 tecken
2

Företagets adressuppgifter

Fältet får inte vara tomt.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 500 tecken
Fältet får inte vara tomt.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 500 tecken
Fältet får inte vara tomt.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 500 tecken
Fältet får inte vara tomt.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 500 tecken
3

Uppgifter om företaget

Fältet får inte vara tomt.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 500 tecken
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 500 tecken
Välj ett alternativ
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Fältet får inte vara tomt.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 500 tecken
Fältet får inte vara tomt.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 1500 tecken
?
Du kan välja flera alternativ.
Välj minst ett alternativ.
Välj ett alternativ
Fätet får inte vara tomt.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 500 tecken
?
Ange ett datum i framtiden om du fortfarande är verksam.
Fältet får inte vara tomt.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 500 tecken
Välj ett alternativ.
Fältet får inte vara tomt.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 500 tecken
Välj ett alternativ.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
?
Om du har intyg från de kunder du förlorat är det bra om du bifogar dem.
Fältet får inte vara tomt.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 1500 tecken
Fältet får inte vara tomt.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 500 tecken
Fältet får inte vara tomt.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 1500 tecken
Välj ett alternativ.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 500 tecken
Fältet får inte vara tomt.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 500 tecken
?
Du kan välja flera alternativ.
Välj ett alternativ.
Välj ett alternativ.
Fältet får inte vara tomt.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 1500 tecken
Välj ett alternativ.
Välj ett alternativ.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Fältet får inte vara tomt.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 500 tecken
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Fältet får inte vara tomt.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 1500 tecken
Välj ett alternativ.
Fältet får inte vara tomt.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 500 tecken
Välj ett alternativ.
Ange ett datum
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 500 tecken
4

Vad har hänt med företaget?

?

Med dålig lönsamhet menas att du under längre tid haft låga inkomster i verksamheten, det vill säga inkomster under fyra prisbasbelopp. Din inkomst från verksamheten styrker du genom att fylla i blanketten Inkomst från egen verksamhet.

Har dina inkomster minskat nyligen på grund av att du förlorat uppdrag? Skicka då in intyg från uppdragsgivaren.

Med arbetsbrist menas att du förlorat dina kunder. Om du till exempel har förlorat en betydande uppdragsgivare och inte har tillräckligt med arbete längre ska du styrka detta genom att skicka in intyg som visar att uppdragen har upphört.

Har du sålt företaget/din del i företaget eller om företaget försatts i konkurs ska du styrka det. Exempel på intyg:

  • Avregistrering av F-skatt
  • Avregistrering hos Bolagsverket
  • Avregistrering av moms
  • Försäljning av lokaler, fastigheter, inventarier, återstående lager
  • Indrivning av kvarstående fakturor
  • Uppsägning av hyresavtal
  • Återkallande av tillstånd
  • Åtgärder med anledning av konkurs
  • Åtgärder med anledning av likvidation
  • Åtgärder med anledning av verksamhetsanknutna tvister eller liknande
Välj ett alternativ.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Välj ett alternativ.
Välj ett alternativ.
Fältet får inte vara tomt.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 1500 tecken
Fältet får inte vara tomt.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 1500 tecken
Välj ett alternativ.
Fältet får inte vara tomt.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 500 tecken
Fältet får inte vara tomt.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 500 tecken
Välj ett alternativ
Fältet får inte vara tomt.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 1500 tecken
Välj ett alternativ.
Fältet får inte vara tomt.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 500 tecken
Fältet får inte vara tomt.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 500 tecken
Fältet får inte vara tomt.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 1500 tecken
Fältet får inte vara tomt.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 500 tecken
Välj minst ett alternativ.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 1500 tecken
5

Arbetad tid

?

Heltidsarbete: Redovisa all tid du har lagt ner i företaget som arbete oavsett om du har fått betalt eller inte. Har du haft semester ska du redovisa även den som arbetad tid.

Varierande arbete: Om din arbetstid varit oregelbunden eller om du inte har kunnat jobba på grund av sjukdom eller liknande, ska du fylla i det antal timmar som du har jobbat varje månad.

Exempel

Lisa har arbetat heltid i sitt företag under de senaste tretton månaderna. Hon har inte varit sjuk eller föräldraledig. I juli har hon haft semester i fyra veckor. Lisa ska fylla i 100 i rutan för arbetstid i procent.

Karl har arbetat i sitt företag i olika omfattning. Vid sidan av företaget har han tagit ut föräldrapenning i varierande omfattning. Karl ska därför fylla i antalet arbetade timmar i varje enskild månad. Han ska också skicka in ett intyg från Försäkringskassan på utbetald föräldrapenning.

Eva-Lotta har varit föräldraledig de senaste två åren. Dessförinnan arbetade hon heltid i sitt företag. Hon ska redovisa arbetad tid för de tretton månaderna innan sin föräldraledighet.

Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Välj ett alterntiv
Fältet får inte vara tomt.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 500 tecken
Fältet får inte vara tomt.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 500 tecken
År Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
6

Nuvarande situation

Välj ett alternativ.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Välj ett alternativ.
Fältet får inte vara tomt.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 500 tecken
Välj ett alternativ.
Fältet får inte vara tomt.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 1500 tecken
Välj ett alternativ.
Fältet får inte vara tomt.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 1500 tecken
Välj ett alternativ.
Fältet får inte vara tomt.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 1500 tecken
Välj ett alternativ.
Fältet får inte vara tomt.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 500 tecken
7

Övriga kommentarer

Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 1500 tecken
8

Bilagor

Ingen fil vald

(Ta bort)
Det gick inte att ladda upp din bilaga. Vi tar emot .JPG, .JPEG, .PNG, .GIF, .DOC, .DOCX. max 2 MB. Har du något annat format eller storlek går det bra att e-posta bilagan till info@aea.se.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.

Ingen fil vald

(Ta bort)
Det gick inte att ladda upp din bilaga. Vi tar emot .JPG, .JPEG, .PNG, .GIF, .DOC, .DOCX. max 2 MB. Har du något annat format eller storlek går det bra att e-posta bilagan till info@aea.se.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.

Ingen fil vald

(Ta bort)
Det gick inte att ladda upp din bilaga. Vi tar emot .JPG, .JPEG, .PNG, .GIF, .DOC, .DOCX. max 2 MB. Har du något annat format eller storlek går det bra att e-posta bilagan till info@aea.se.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.

Ingen fil vald

(Ta bort)
Det gick inte att ladda upp din bilaga. Vi tar emot .JPG, .JPEG, .PNG, .GIF, .DOC, .DOCX. max 2 MB. Har du något annat format eller storlek går det bra att e-posta bilagan till info@aea.se.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.

Ingen fil vald

(Ta bort)
Det gick inte att ladda upp din bilaga. Vi tar emot .JPG, .JPEG, .PNG, .GIF, .DOC, .DOCX. max 2 MB. Har du något annat format eller storlek går det bra att e-posta bilagan till info@aea.se.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.

Ingen fil vald

(Ta bort)
Det gick inte att ladda upp din bilaga. Vi tar emot .JPG, .JPEG, .PNG, .GIF, .DOC, .DOCX. max 2 MB. Har du något annat format eller storlek går det bra att e-posta bilagan till info@aea.se.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.

Ingen fil vald

(Ta bort)
Det gick inte att ladda upp din bilaga. Vi tar emot .JPG, .JPEG, .PNG, .GIF, .DOC, .DOCX. max 2 MB. Har du något annat format eller storlek går det bra att e-posta bilagan till info@aea.se.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.

Ingen fil vald

(Ta bort)
Det gick inte att ladda upp din bilaga. Vi tar emot .JPG, .JPEG, .PNG, .GIF, .DOC, .DOCX. max 2 MB. Har du något annat format eller storlek går det bra att e-posta bilagan till info@aea.se.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.

Ingen fil vald

(Ta bort)
Det gick inte att ladda upp din bilaga. Vi tar emot .JPG, .JPEG, .PNG, .GIF, .DOC, .DOCX. max 2 MB. Har du något annat format eller storlek går det bra att e-posta bilagan till info@aea.se.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.

Ingen fil vald

(Ta bort)
Det gick inte att ladda upp din bilaga. Vi tar emot .JPG, .JPEG, .PNG, .GIF, .DOC, .DOCX. max 2 MB. Har du något annat format eller storlek går det bra att e-posta bilagan till info@aea.se.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
9

Försäkran

Du måste försäkra att uppgifterna är riktiga och fullständiga.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Det verkar som att du har missat att fylla i någon uppgift. Vänligen titta igenom formuläret igen.
Fråga oss!