Tillbaka till formulärslistan

Arbete i närståendes företag

1

Personuppgifter

Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 500 tecken
Ange ett giltigt personnummer
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Ange giltig e-postadress.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 500 tecken
Ange samma e-postadress.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 500 tecken
2

Om företaget

Välj ett alternativ.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Företagets namn.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 500 tecken
Organisationsnummer.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 500 tecken
Företagets adress.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 500 tecken
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 500 tecken
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 500 tecken
Fältet får inte vara tomt.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 500 tecken
Företagets startdatum.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 500 tecken
3

Fördelning av aktier och andelar

Välj ett alternativ
Ange hur många aktier/andelar
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 500 tecken
Redogör för den övriga fördelningen av aktier och andelar
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 1500 tecken
?
Till familj räknas make/maka, sambo, föräldrar, barn och syskon.
Redogör för ditt förhållande till övriga delägare/andelsägare
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 1500 tecken
4

Din roll i företaget

Redogör för vad du har arbetat med/arbetar med i företaget
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 1500 tecken
Välj ett alternativ.
Välj ett alternativ.
Välj ett alternativ.
Varför?
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 1500 tecken
5

Försäkran

Du måste försäkra att uppgifterna är riktiga och fullständiga.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Det verkar som att du har missat att fylla i någon uppgift. Vänligen titta igenom formuläret igen.
> Fråga oss!