Tillbaka till formulärslistan

Apply for benefits / Sök ersättning

1

Personal Data / Personuppgifter

Fill in first and last name / Fyll i för- och efternamn
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 500 tecken
Enter a valid personal number / Ange giltigt personnummer.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Please enter a valid email address./Ange giltig e-postadress.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 500 tecken
Enter the same email address. / Ange samma e-postadress.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 500 tecken
Enter street address / Ange gatuadress
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 500 tecken
Enter zip code and town
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 500 tecken
Enter mobile number
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 500 tecken
2

Previous work / Arbete som upphört

?

Enter the type of work you last had. If you have been ill, studied or have been parental leave, you must state the work you had prior to illness, studies or parental leave.

  • Certify your work with an Employer Certificate. Contact the payroll office first and foremost to fill out the form at arbetsgivarintyg.nu
  • Employee resigns. If you have resigned, you must complete the Self-cancellation form.
  • Bankruptcy. If the company you worked for has gone bankrupt, you must submit a copy of the decision on a state salary guarantee.

Ange den typ av arbete du senast utförde. Har du varit sjuk, studerat eller varit föräldraledig ska du ange det arbete du hade innan sjukdom, studier eller föräldraledighet.

  • Arbete styrker du med ett Arbetsgivarintyg. Kontakta i första hand lönekontoret för att få formuläret på arbetsgivarintyg.nu ifyllt.
  • Egen uppsägning. Om du har sagt upp dig ska du fylla i formuläret Egen uppsägning.
  • Konkurs. Om företaget du arbetat hos har gått i konkurs ska du skicka in kopia på beslutet om statlig lönegaranti.
Choose an option / Välj ett alternativ
Enter the date of the last working day in your employment / Ange datum för sista arbetade dag i din anställning
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 500 tecken
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Choose an option / Välj ett alternativ.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Reason for the cessation of work / Ange varför arbetet upphörde
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 1500 tecken
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Enter the date of last working day in your own company / Ange datum för sista arbetade dag i ditt företag
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 500 tecken
?
Most often the same day that you registered as a job seeker at the arbetsförmedlingen / Oftast samma dag som du anmält dig som arbetssökande på arbetsförmedlingen.
Enter date / Ange datum
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 500 tecken
3

Before you became unemployed / Innan du blev arbetslös

?

Did you register at arbetsförmedlingen directly after you became unemployed? If not, state what you have done in the meantime. If you have received compensation for what you have done, it must be certified with a suitable certificate stating the scope and compensation. If, for example, you have been traveling, living on saved money or done something else without compensation, it is enough to write what you have done and during what time.

Anmälde du dig direkt på arbetsförmedlingen efter att du blev arbetslös? Om inte, ange vad du har gjort under tiden. Om du har fått ersättning för det du har gjort ska det styrkas med ett lämpligt intyg där omfattning och ersättning framgår. Har du däremot till exempel varit ute och rest, levt på sparade pengar eller gjort något annat utan ersättning räcker det med att du skriver vad du har gjort och under vilken tid.

Choose an option / Välj ett alternativ
Choose at least one option / Välj minst ett alternativ
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Ange vad du har gjort
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 1500 tecken
Ange period och omfattning för föräldraledigheten
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 1500 tecken
Enter the period and scope for your sick leave / Ange period och omfattning för din sjukskrivning
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 1500 tecken
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
4

Current work / Arbete som pågår

?

If you have started a job after registering at arbetsförmedlingen, you must submit an employment contract. If, however, you have a job that you have had before you applied for employment benefits, you must submit an employer certificate.

Om du har påbörjat ett arbete efter att du anmälde dig på arbetsförmedlingen ska du skicka in ett anställningsavtal eller formuläret Information om arbete. Har du däremot ett arbete som du har haft innan du anmälde dig på arbetsförmedlingen ska du skicka in ett arbetsgivarintyg.

Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Choose an option / Välj ett alternativ.
Choose an option / Välj ett alternativ.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
?
If you receive compensation, you must submit a certificate confirming the scope and compensation. / Om du får ersättning ska du skicka in ett intyg som styrker omfattning och ersättning.
State what kind of work you are doing / Ange vad det är för typ av arbete du utför
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 500 tecken
5

Work availability / Arbetsmöjligheter

?

Call us for more information!

Om du inte kan eller vill arbeta heltid ska du ange skälen för detta. Är du sjukskriven eller föräldraledig ska du ange antalet timmar du vill arbeta om du inte vore föräldraledig eller sjukskriven. Om du däremot har sjuk- eller aktivitetsersättning anger du den tid du faktiskt kan arbeta.

Exempel:

Malin är sjukskriven 50 procent, men skulle arbeta heltid om hon vore frisk. Hon ska då fylla i 40 timmar. Lisa får sjukersättning på 50 procent och ska då ange att hon vill arbeta 20 timmar.

Janne tar ut föräldrapenning 25 procent i veckan. Han söker heltidsarbete och kan också ta ett arbete på heltid. Janne ska ange att han vill arbeta 40 timmar i veckan. Nils tar också ut föräldrapenning på 25 procent, men söker ett arbete på 75 procent. Nils ska då ange att han vill arbeta 30 timmar per vecka.

Choose an option / Välj ett alternativ.
Enter the number of hours/week / Ange antal timmar/vecka
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 500 tecken
State why you do not want or can work full time / Ange varför du inte vill eller kan arbeta heltid.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 1500 tecken
6

Your situation / Din situation

Choose an option / Välj ett alternativ.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Choose an option / Välj ett alternativ.
State the reasons for your leave of absence / Ange dina skäl för tjänstledighet
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 1500 tecken
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Choose an option / Välj ett alternativ.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Choose an option / Välj ett alternativ.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Choose an option / Välj ett alternativ.
Choose an option/Välj ett alternativ.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Choose an option/Välj ett alternativ.
Enter which (names and organization numbers) / Ange vilka (namn och organisationsnummer).
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 1500 tecken
How often does the board meet and what is the time required for each meeting? / Hur ofta sammanträder styrelsen och vilken är tidsåtgången för varje sammanträde?
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 1500 tecken
Choose an option / Välj ett alternativ.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
specify how much you will receive in fees for your board assignment / Ange hur mycket du får i arvode för ditt styrelseuppdrag.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 500 tecken
Choose an option/Välj ett alternativ.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Choose an option/Välj ett alternativ.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
?
If you are an employee, you have A-skatt. If you have a company you have either F-skatt or F/A-skatt./Är du anställd har du A-skatt. Har du ett företag har du antingen F-skatt eller F/A-skatt.
Choose an option/Välj ett alternativ.
Choose an option/Välj ett alternativ.
Enter the organization number for your company/Ange organisationsnummer för ditt vilande företag.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 500 tecken
The field can not be empty./Fältet får inte vara tomt.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 500 tecken
Choose an option/Välj ett alternativ.
Enter the organization number/Ange organisationsnummer.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 500 tecken
Choose an option/Välj ett alternativ.
Have you registered a company? If so when?/Har du registrerat ett företag? I så fall, när?
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 1500 tecken
Have you started doing any kind of business in the company? In that case, describe what you do and when you started./Har du börjat bedriva någon form av verksamhet i företaget? I så fall beskriv vad du gör och när du började.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 1500 tecken
Do you advertise the company and / or any other form of preparatory efforts? When did you start with this?/Gör du reklam för företaget och/eller någon annan form av förberedande insatser? När började du med detta?
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 1500 tecken
Do you have F-skatt?
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 500 tecken
7

Additional comments

Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 1500 tecken
8

Attachements/Bilagor

?

You can upload .word, .wordx, .pdf, .jpeg, jpg, .gif max 10 MB. Up to 6 documents can be uploaded at a time.

Du kan ladda upp .word, .wordx, .pdf, .jpeg, jpg, .gif max 10 MB. Det går att ladda upp maximalt 6 dokument åt gången.

Ingen fil vald

(Ta bort)
Det gick inte att ladda upp din bilaga. Vi tar emot .JPG, .JPEG, .PNG, .GIF, .DOC, .DOCX. max 2 MB. Har du något annat format eller storlek går det bra att e-posta bilagan till info@aea.se.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.

Ingen fil vald

(Ta bort)
Det gick inte att ladda upp din bilaga. Vi tar emot .JPG, .JPEG, .PNG, .GIF, .DOC, .DOCX. max 2 MB. Har du något annat format eller storlek går det bra att e-posta bilagan till info@aea.se.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.

Ingen fil vald

(Ta bort)
Det gick inte att ladda upp din bilaga. Vi tar emot .JPG, .JPEG, .PNG, .GIF, .DOC, .DOCX. max 2 MB. Har du något annat format eller storlek går det bra att e-posta bilagan till info@aea.se.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.

Ingen fil vald

(Ta bort)
Det gick inte att ladda upp din bilaga. Vi tar emot .JPG, .JPEG, .PNG, .GIF, .DOC, .DOCX. max 2 MB. Har du något annat format eller storlek går det bra att e-posta bilagan till info@aea.se.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.

Ingen fil vald

(Ta bort)
Det gick inte att ladda upp din bilaga. Vi tar emot .JPG, .JPEG, .PNG, .GIF, .DOC, .DOCX. max 2 MB. Har du något annat format eller storlek går det bra att e-posta bilagan till info@aea.se.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.

Ingen fil vald

(Ta bort)
Det gick inte att ladda upp din bilaga. Vi tar emot .JPG, .JPEG, .PNG, .GIF, .DOC, .DOCX. max 2 MB. Har du något annat format eller storlek går det bra att e-posta bilagan till info@aea.se.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.

Ingen fil vald

(Ta bort)
Det gick inte att ladda upp din bilaga. Vi tar emot .JPG, .JPEG, .PNG, .GIF, .DOC, .DOCX. max 2 MB. Har du något annat format eller storlek går det bra att e-posta bilagan till info@aea.se.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.

Ingen fil vald

(Ta bort)
Det gick inte att ladda upp din bilaga. Vi tar emot .JPG, .JPEG, .PNG, .GIF, .DOC, .DOCX. max 2 MB. Har du något annat format eller storlek går det bra att e-posta bilagan till info@aea.se.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.

Ingen fil vald

(Ta bort)
Det gick inte att ladda upp din bilaga. Vi tar emot .JPG, .JPEG, .PNG, .GIF, .DOC, .DOCX. max 2 MB. Har du något annat format eller storlek går det bra att e-posta bilagan till info@aea.se.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.

Ingen fil vald

(Ta bort)
Det gick inte att ladda upp din bilaga. Vi tar emot .JPG, .JPEG, .PNG, .GIF, .DOC, .DOCX. max 2 MB. Har du något annat format eller storlek går det bra att e-posta bilagan till info@aea.se.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
9

Attest / Försäkran

You must ensure that the information you have provided is accurate and complete/Du måste försäkra att att de uppgifter du har lämnat är riktiga och fullständiga
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Det verkar som att du har missat att fylla i någon uppgift. Vänligen titta igenom formuläret igen.
> Fråga oss!