Tillbaka till formulärslistan

Application for studies / Ansökan om studier

Fältet innehåller ogiltiga tecken.
1

Personal data / Personuppgifter

Fyll i för- och efternamn
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 500 tecken
Fyll i ditt personnummer
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Ange en giltig e-postadress.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 500 tecken
Upprepa samma e-postadress.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 500 tecken
Ange telefonnummer.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 500 tecken
2

I want to take this course / Jag vill läsa

?

There are two opportunities to study with remuneration from the unemployment insurance fund.

  • You can apply to study a course that is a maximum of 50 percent of full time maximum 20 weeks during a replacement period.
  • You can take an orientation course or other training that aims to facilitate the transition to new work. You can read such a course full-time for a maximum of 15 days.

Det finns två möjligheter att studera med ersättning från a-kassan.

  1. Du kan ansöka om att studera en kurs som är högst 50 procent av heltid max 20 veckor under en ersättningsperiod.
  2. Du kan läsa en orienteringskurs eller annan utbildning som syftar till att underlätta omställning till nytt arbete. En sådan kurs får du läsa på heltid under högst 15 dagar.
Ämne/kurs
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 500 tecken
Anordnare
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 500 tecken
?
Enter the number of higher education credits. If there are no universityg studies, you can clarify under Additional comments./ Ange antal högskolepoäng. Om det inte är högskolestudier kan du förtydliga under Övriga kommentarer.
Ange antal högskolepoäng.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 500 tecken
Ange studietakt %
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 500 tecken
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 500 tecken
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 500 tecken
Ange ett startdatum.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 500 tecken
Ange ett slutdatum.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 500 tecken
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 1500 tecken
?
Du får inte ha studiestöd när du studerar med ersättning från a-kassan.
Välj ett alternativ.
?
För att ha rätt till ersättning när du studerar får inte ditt tidigare arbete upphört på grund av utbildningen.
Välj ett alternativ.
3

Previous studies / Studiebakgrund

Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 500 tecken
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 500 tecken
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 1500 tecken
4

Work availability / Arbetsmöjligheter

?
A prerequisite for studying with benefits is that you want and can take full-time work. / En förutsättning för att få studera med ersättning är att du vill och kan ta heltidsarbete.
Välj ett alternativ.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 500 tecken
5

Attachements / Bilagor

?

Attach a course description / Bifoga gärna en kursbeskrivning. Du kan ladda upp .word, .pdf, .jpeg, .gif max 2 MB. Det går att ladda upp maximalt 6 dokument åt gången.

Ingen fil vald

(Ta bort)
Det gick inte att ladda upp din bilaga. Vi tar emot .JPG, .JPEG, .PNG, .GIF, .DOC, .DOCX. max 2 MB. Har du något annat format eller storlek går det bra att e-posta bilagan till info@aea.se.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.

Ingen fil vald

(Ta bort)
Det gick inte att ladda upp din bilaga. Vi tar emot .JPG, .JPEG, .PNG, .GIF, .DOC, .DOCX. max 2 MB. Har du något annat format eller storlek går det bra att e-posta bilagan till info@aea.se.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.

Ingen fil vald

(Ta bort)
Det gick inte att ladda upp din bilaga. Vi tar emot .JPG, .JPEG, .PNG, .GIF, .DOC, .DOCX. max 2 MB. Har du något annat format eller storlek går det bra att e-posta bilagan till info@aea.se.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.

Ingen fil vald

(Ta bort)
Det gick inte att ladda upp din bilaga. Vi tar emot .JPG, .JPEG, .PNG, .GIF, .DOC, .DOCX. max 2 MB. Har du något annat format eller storlek går det bra att e-posta bilagan till info@aea.se.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.

Ingen fil vald

(Ta bort)
Det gick inte att ladda upp din bilaga. Vi tar emot .JPG, .JPEG, .PNG, .GIF, .DOC, .DOCX. max 2 MB. Har du något annat format eller storlek går det bra att e-posta bilagan till info@aea.se.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.

Ingen fil vald

(Ta bort)
Det gick inte att ladda upp din bilaga. Vi tar emot .JPG, .JPEG, .PNG, .GIF, .DOC, .DOCX. max 2 MB. Har du något annat format eller storlek går det bra att e-posta bilagan till info@aea.se.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.

Ingen fil vald

(Ta bort)
Det gick inte att ladda upp din bilaga. Vi tar emot .JPG, .JPEG, .PNG, .GIF, .DOC, .DOCX. max 2 MB. Har du något annat format eller storlek går det bra att e-posta bilagan till info@aea.se.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.

Ingen fil vald

(Ta bort)
Det gick inte att ladda upp din bilaga. Vi tar emot .JPG, .JPEG, .PNG, .GIF, .DOC, .DOCX. max 2 MB. Har du något annat format eller storlek går det bra att e-posta bilagan till info@aea.se.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.

Ingen fil vald

(Ta bort)
Det gick inte att ladda upp din bilaga. Vi tar emot .JPG, .JPEG, .PNG, .GIF, .DOC, .DOCX. max 2 MB. Har du något annat format eller storlek går det bra att e-posta bilagan till info@aea.se.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.

Ingen fil vald

(Ta bort)
Det gick inte att ladda upp din bilaga. Vi tar emot .JPG, .JPEG, .PNG, .GIF, .DOC, .DOCX. max 2 MB. Har du något annat format eller storlek går det bra att e-posta bilagan till info@aea.se.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
6

Attest / Försäkran

You must attest your submitted information in order to apply to study. / Du måste försäkra dina lämnade uppgifter för att kunna ansöka om att studera.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Det verkar som att du har missat att fylla i någon uppgift. Vänligen titta igenom formuläret igen.
Fråga oss!