Tillbaka till formulärslistan

Kallelse till föreningsstämma 2019

Ordförklaringar

Distriktens ombud vid Akademikernas a-kassas föreningsstämma kallas till ordinarie stämma måndagen 27 maj 2019 klockan 11:30 i kassans lokaler i Stockholm.

Ärenden

  • fastställande av föregående års resultaträkning och balansräkning,
  • beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
  • fastställande av budget och avgifter för kassan för nästkommande år
  • val av ledamöter och suppleanter i styrelsen 
  • val av revisorer och suppleanter 

Övriga frågor som framläggs av styrelsen eller revisorer, samt fråga som väckts av medlem.

Frågor från medlemmarna ska vara ställas till styrelsen och vara oss tillhanda senast 31 mars. Frågor skickas till aloa@aea.se.  

Är du direktansluten medlem i Akademikernas a-kassa kan du nominera dig själv eller någon annan direktansluten medlem som ombud till stämman. Ditt förslag ska vara oss tillhanda senast 21 april. Mejla namn och kontaktuppgifter till den nu vill nominera till anst@aea.se

Uppdaterad: 14 mars 2019
Sidansvarig: Annika Stenberg
Fråga oss!