Tillbaka till formulärslistan

Flytt hem inte längre ett giltigt skäl

Ordförklaringar

Hittills har flytt av hem varit giltig anledning att sluta en anställning vilket har inneburit att den arbetslöse sluppit avstängning från arbetslöshetsersättning på 45 dagar. Avstängning är annars den vanliga påföljden när man sagt upp sig. Från och med den 1 juli 2006 ändras dessa regler så att det inte längre är giltigt skäl att sluta för att hemmet flyttar.

Giltig anledning att sluta arbetet är fr.o.m. 1 juli 2006:

  • Om du inte får den lön utbetald som du och arbetsgivaren kommit överens om
  • Om din arbetsplats flyttat så långt att du inte kan dagpendla och om det inte är möjligt för dig att flytta med
  • Om du blir sjuk av ditt arbete och om det inte är möjligt med omplacering
  • Om du är mobbad eller trakasserad på arbetet och man trots insatser inte lyckats komma tillrätta med problemen
Uppdaterad: 28 november 2014
Sidansvarig: Annika Stenberg
Fråga oss!